İttihad-i İslam (İslam Birliyi)


Quran əxlaqının bütün dünyaya hakim olması, Quran-i kərimdə xəbər verilən, Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) hədislərində bildirdiyi, İslam alimlərinin də əsərlərində yer verdiyi böyük bir müjdədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Allah'ın hz. Mehdini vəsilə edərək İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcəyini bildirmişdir. Hz. Mehdinin Allah'ın izni ilə axırzamanda ortaya çıxacağı və İslam əxlaqını yer üzünə hakim edəcəyi Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) bir hədisində belə xəbər verilmişdir:

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmasa da, Allah mənim Əhl-i Beytimdən (soyumdan) BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏCƏK, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.
(Sünən-i Əbu Davud, 5/92)

Hədislərdə və İslam alimlərinin izahlarında bildirildiyinə görə, İslam əxlaqının hakimiyyətinin ən mühüm mərhələlərindən biri İttihad-i İslamın, yəni İslam dünyasının birliyinin təmin edilməsidir. Hədislərdə xəbər verildiyi kimi hz. Mehdinin zühuru ilə birlikdə İslam dünyasındakı dağınıqlıq sona çatacaq və hz. Mehdinin liderliyində müsəlmanlar Quran əxlaqında ittifaq edəcəklər.

Öz kitablarında axırzaman və Quran əxlaqının dünya hakimiyyəti mövzularına toxunan Bədiüzzaman Səid Nursi də İslam Birliyi mövzusunun əhəmiyyətinə diqqət çəkmişdir. Bədiüzzaman, hz. Mehdinin İslam Birliyinin qurulmasına səbəb olacağını ifadə etmiş, İslam Birliyinin meydana gətirilməsini və İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasını İslam dünyasının böyük bayramı olaraq xarakterizə etmişdir. Bədiüzzaman Səid Nursinin mövzu ilə bağlı bəzi sözləri belədir:

Bu zamanın ƏN BÖYÜK fərz VƏZİFƏSİ İTTİHAD-İ İSLAMDIR (İslam Birliyidir).
(Xütbə-i Şamıya, s. 90)

... inşaAllah, aləm-i İslamın (İslam aləminin) də BÖYÜK BAYRAMINA YETİŞƏRSİNİZ. CƏMAHİR-İ MÜTTƏFİQƏ-İ İSLAMİYYƏNİN (İslam respublikalarının birləşməsinin) kudsi qanun-u əsasıyalarının (müqəddəs qanunlarının) mənbəyi (qaynağı) olan Quran-i Hakim, GƏLƏCƏYƏ TAM HAKİM OLUB bəşəriyyətə (insanlığa) bayram gətirəcəyinə ÇOX ƏLAMƏTLƏR (işarələr) VAR.
( Əmirdağ Lahikası-ll, s. 76)

Göründüyü kimi, Bədiüzzaman İslam Birliyinin təmin edilməsini mütləq yerinə yetirilməsi vacib olan əhəmiyyətli bir vəzifə olaraq bildirmişdir. Bədiüzzamanın da ifadə etdiyi kimi, İslam Birliyinin reallaşacağına və Quran əxlaqının yer üzünə hakim olacağına dair bir çox əlamət və işarə var. Bu əlamətlər hədislərdə ətraflı bildirilmişdir. Bütün əlamətlərin təcəlli etdiyi və İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq mübarək insan isə
hz. Mehdidir.